Ubezpieczenie spłaty leasingu

We współpracy z największymi ubezpieczycielami na rynku polskim stworzyliśmy ofertę ubezpieczeń leasingowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego naszych Klientów.

 

Daje to możliwość wyboru szeregu wariantów ubezpieczenia spłat leasingu, które oferujemy wraz z konsultacjami naszych specjalistów.

 

Atuty ubezpieczenia to:

  • kompleksowa ochrona Klienta;
  • prosty sposób zawarcia ubezpieczenia w ramach umowy leasingu;
  • niski koszt.


Ochrona ubezpieczeniowa jaką oferujemy dotyczy czasowej niezdolności do pracy i hospitalizacji, a także śmierci leasingobiorcy (ubezpieczonego).

W przypadku śmierci ubezpieczonego polisa zapewnia wypłatę świadczenia, równego kwocie pozostałego do spłaty zobowiązania, a więc zapewnia całkowitą spłatę przedmiotu leasingu i możliwość przejęcia przez spadkobierców na własność tego przedmiotu lub otrzymania jego wartości rynkowej bez ponoszenia żadnych kosztów.

Składka z tytułu ubezpieczenia jest doliczana do raty miesięcznej (rozłożona na kolejne miesiące umowy), dzięki czemu koszt jest bardzo niski.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w oddziałach Pekao Leasing na terenie całego kraju bądź pod bezpłatnym numerem infolini 0 800 506 441.

 
 
x