Procedura ogólna

Z myślą o naszych Klientach i ich potrzebach przygotowaliśmy grupy Produktów procesowanych w Procedurze ogólnej przy zachowaniu podziału na: 

 • Leasing środków transportu,
 • Leasing wszelkich maszyn i urządzeń,
 • Leasing nieruchomości.

 

Pekao Leasing specjalizuje się przede wszystkim w leasingu środków transportu tj.:

 • Samochodów osobowych,
 • Samochodów ciężarowych i dostawczych,
 • Ciągników siodłowych i naczep,
 • Autobusów,
 • Motocykli.

Poza finansowaniem środków transportu specjalizujemy się także w leasingu wszelkich maszyn i urządzeń.

Najbardziej płynnymi i najchętniej leasingowanymi przez przedsiębiorców przedmiotami są w chwili obecnej:

 • Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania,
 • Sprzęt biurowy,
 • Produkty telekomunikacyjne,
 • Urządzenia IT.

Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zawarciu Umowy leasingu jest zbywalność finansowanego środka trwałego, a więc istnienie wystarczająco płynnego rynku wtórnego, na którym oferowane są podobne przedmioty. Dzięki temu ryzyko związane z zawarciem takiej umowy jest mniejsze i tym samym atrakcyjność oferty dla Klienta większa.

Spółka finansuje także wysoko wyspecjalizowane linie technologiczne. W tego typu przypadkach najbardziej istotnym kryterium związanym z udzieleniem finansowania jest dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa Klienta.

Leasing nieruchomości stosowany jest najczęściej dla:

 • Obiektów biurowych,
 • Obiektów handlowo-usługowych,
 • Obiektów magazynowych.

W leasingu nieruchomości biurowych często stosowana jest konstrukcja leasingu zwrotnego. Z punktu widzenia Klienta (Korzystającego) jest to korzystne narzędzie finansowe, ponieważ na skutek odsprzedaży obiektu firmie leasingującej, otrzymuje on środki finansowe, które może przeznaczyć na rozwój lub inwestycje swojej firmy, a także poprawić swoją płynność finansową lub spłacić mniej korzystne kredyty.

Główne korzyści dla Klientów:

 • Możliwość długoterminowego finansowania zakupu nieruchomości lub zrefinansowania posiadanych nieruchomości,
 • Poprawa wskaźników finansowych,
 • Optymalizacja długoterminowych kosztów podatkowych,
 • Skrócenie okresu amortyzacji budynku,
 • Wykorzystanie wartości nieruchomości do wsparcia procesów inwestycyjnych przedsiębiorstwa,
 • Gwarancja odkupienia nieruchomości po zakończeniu okresu leasingu.

Podstawowe warunki leasingu nieruchomości:

W leasingu nieruchomości stosowany jest zarówno leasing tzw. operacyjny, jak i finansowy.

 • minimalna wartość transakcji to 15 mln zł,
 • okres leasingu: od 5 do 15 lat.

Rata leasingowa jest kalkulowana identycznie jak w przypadku kredytu tzn. zawiera w sobie część spłaty kapitału i odsetki wyliczone w oparciu o zmienną stopę WIBOR lub EURIBOR w przypadku waluty z ustaloną indywidualnie marżą.

Nasi doradcy, wyspecjalizowani w poszczególnych kategoriach, służą wsparciem i przygotują odpowiednie rozwiązanie dla najbardziej wymagających Klientów.

 
x