Dane Spółki

Biuro:

02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 31

tel.: +48 22 548 21 00

fax: +48 22 548 21 10 

 

Siedziba rejestrowa:

00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57

KRS: 0000000867

NIP: 712-10-16-682

 

Kapitał zakładowy w wysokości: 241.588.600,00 złotych.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

"PEKAO LEASING" Sp. z o.o. jest Spółką zależną od Banku Pekao S.A. .

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

Zarząd "PEKAO LEASING" Sp. z o.o.

Mariusz Kurzac - Wiceprezes Zarządu

Maria Kalwasińska - Członek Zarządu

Marta Wolańska - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza "PEKAO LEASING" Sp. z o.o.

  1. Andrzej Kopyrski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Marek Lusztyn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Piotr Górski - Członek Rady Nadzorczej
  4. Tomasz Kubiak - Członek Rady Nadzorczej
  5. Tomasz Styczyński - Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 
 
x