leasing wszelkich maszyn i urządzeń

Pekao Leasing poza finansowaniem środków transportu specjalizuje się także w leasingu maszyn i urządzeń.

 

Najbardziej płynnymi i najchętniej leasingowanymi przez przedsiębiorców przedmiotami są w chwili obecnej:

 

  • Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania,
  • Sprzęt biurowy,
  • Produkty  telekomunikacyjne,
  • urządzenia IT.

 

Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy leasingu jest zbywalność finansowanego środka trwałego, a więc istnienie wystarczająco płynnego rynku wtórnego, na którym oferowane są podobne przedmioty. Dzięki temu ryzyko związane z zawarciem takiej umowy jest mniejsze i tym samym atrakcyjność oferty dla Klienta większa.

 

Spółka finansuje także wysokowyspecjalizowane linie technologiczne. W tego typu przypadkach najbardziej istotnym kryterium związanym z udzieleniem finansowania jest dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa Klienta.

 

Główne korzyści finansowania poprzez leasing maszyn i urządzeń to:

 

  • Tańsze finansowanie poprzez możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz całości rat leasingowych (leasing tzw. operacyjny),
  • Krótki czas załatwiania formalności,
  • Łagodniejsze niż przy kredycie bankowym wymagania dotyczące kondycji finansowej inwestora,
  • Proste zasady kalkulowania wydatków i uproszczenie ewidencji księgowej,
  • Niższe koszty usług i zakupów dzięki umowom grupowym (ubezpieczenia, konserwacja środków trwałych, warunki płatności, cena itp.) niż ogólnie dostępne na rynku. Jest to efekt przywilejów firmy leasingowej, wynikających z umów grupowych zawieranych z dostawcami oraz usługodawcami.

 

Maszyny i urządzenia mogą być finansowane poprzez:

 

 
x