UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Ubezpieczenie pozwala ograniczyć ryzyko ponoszenia kosztów związanych z dochodzeniem lub ochroną swoich praw przed sądem.

 

Zakres ochrony obejmuje m.in.:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
 • ochronę przed sądem w postępowaniach karnych,
 • ochronę przed sądem w sprawach o wykroczenie,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia,
 • koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego,
 • koszty procesu zasądzone na rzecz strony przeciwnej,
 • wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata,
 • opłaty i koszty postępowania administracyjnego,
 • koszty notarialne,
 • koszty tłumaczenia dokumentów,
 • koszty wyceny wartości szkody pojazdu,
 • koszty poręczenia majątkowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w oddziałach Pekao Leasing na terenie całego kraju bądź pod bezpłatnym numerem infolini 0 800 506 441.

 
 
x